|
خبری / شناسه : 112552 / تاریخ انتشار : 1401/5/4 19:20
 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

 •  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

  پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه پلمپ

پاساژ «آزاد» تهران درآستانه تخلیه و پلمپ

IIPA /پاساژ «آزاد»، معروف به دراکولا تهران یکی از پاساژ‌های معروف محدوده سه‌راه جمهوری به علت عدم ایمنی و مشکلات فراوان د در آستانه تخلیه و پلمپ است./عکس: علی محمدی  

captcha