|
مستند / شناسه : 112564 / تاریخ انتشار : 1401/5/11 16:24
 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

 •  حسینیه سادات اخوی تهران

  حسینیه سادات اخوی تهران

حسینیه سادات اخوی تهران

IIPA /حسینیه سادات اخوی یکی از قدیمی ترین تکایای تهران است که قدمت آن به حدود 200 سال می رسد. این حسینیه توسط حاج سید ابراهیم تقوی معروف به "اخوی" در زمان فتحعلی شاه قاجار در محله عودلاجان تهران احداث شدکه به مرور زمان به تکیه "سادات اخوی" معروف شده است. پارچه های عزاداری امام حسین(ع) که بر دیوارهای این حسینیه نقش بسته اند، قدمتی 100 ساله دارندو چادر بزرگی که سقف حسینیه را پوشانده توسط سه ستون علم شده است.عکس/ سجاد صفری

captcha