|
خبری / شناسه : 112569 / تاریخ انتشار : 1401/5/13 23:36
 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

 •  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

  وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

وداع با پیکر شهدای مدافع حرم

IIPA /مراسم وداع و بدرقه پیکر شهدای «خان طومان»  شهیدان؛ عبدالله اسکندری، رحیم کابلی، مصطفی تاش موسی، محمد امین کریمیان عصر پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه با سخنرانی سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور گسترده مردم تهران در میدان امام حسین (ع) برگزار شد./عکس:علیرضا صوت اکبر

captcha