|
ورزشی / شناسه : 112584 / تاریخ انتشار : 1401/5/21 15:52
 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

 •  کافه پاچنار

  کافه پاچنار

کافه پاچنار

IIPA /کافه پاچنار تهران توسط زنان محله فرحزاد اداره میشود.کافه پاچنار با قدمتی یکصد ساله به همت زنان کارآفرین محله و چند نهاد غیر دولتی سال گذشته مرمت و راه اندازی شد.این کافه صندوق کسب کار خرد زنان محله فرحزاد نام دارد.

captcha