|
ورزشی / شناسه : 112593 / تاریخ انتشار : 1401/5/24 14:25
 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 •  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

  نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

نشست خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

IIPA /نشست خبری ومراسم رونمایی از فراخوان چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور کوروش زارعی دبیر جشنواره در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد.

captcha