|
خبری / شناسه : 112686 / تاریخ انتشار : 1401/6/29 18:38
 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

 •  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

  مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

مزار شهید «ابومهدی المهندس» در وادی السلام نجف

IIPA /زائرین اربعین حسینی با حضور در مزار شهید ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدش در وادی‌السلام نجف اشرف به این شهدای  والامقام مقاومت ادای احترام کردند. عکس: ابوالفضل نسایی

captcha