|
خبری / شناسه : 112690 / تاریخ انتشار : 1401/6/30 14:46
 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

 •  جشن غنچه ها

  جشن غنچه ها

جشن غنچه ها

IIPA /مراسم جشن غنچه‌ها پیش از ظهر چهارشنبه ( ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ) با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در مدرسه صاحب الزمان (عج) منطقه ۶ تهران برگزار شد.

captcha