|
ورزشی / شناسه : 112707 / تاریخ انتشار : 1401/7/21 22:21
 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان

IIPA /دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان از هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر پنج شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۱) درورزشگاه آزادی برگزار و با برتری ۱ بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عکس نعیم احمدی

captcha