|
ورزشی / شناسه : 112714 / تاریخ انتشار : 1401/7/25 21:05
 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

 •  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

  نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

IIPA /نشست خبری سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، عصر دوشنبه ۲۵ مهر۱۴۰۱ به مناسبت هفته تربیت بدنی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. عکس: نعیم احمدی

captcha