|
مستند / شناسه : 112819 / تاریخ انتشار : 1401/9/23 14:15
 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

 • قهوه خانه سنتی

  قهوه خانه سنتی

قهوه خانه سنتی

IIPA /قهوه خانه یکی از پاتوقهای سنتی ایرانیان است که مردم در آن در کنار هم جمع می شدند و در حین خوردن چای و کشیدن قلیان، در مورد موضوعات مختلف با هم به بحث و گفتگو می نشستند. در واقع قهوه خانه جایی بود که افراد اوقات فراغت خود را در آن می گذراندند و از سرگرمی هایی چون نقالی، شاهنامه خوانی و تماشای هنرهای نمایشی لذت می بردند. قهوه‏ خانه که تا چند دهه پیش کانون نشر و ترویج فرهنگ سنتی و دستاوردهای ادبی و هنری گذشتگان ما بود و توانسته بود تا حدی یادمانهای گذشته را در جامعه ایران و میان عامه مردم زنده و پایدار نگه دارد کم‏ کم کارکرد خود را از دست داد. در زمان حاضر دیگر هیچ اثری از آن قهوه ‏خانه‏ ها در زندگی اجتماعی ایرانیان مشاهده نمی ‏شود.

captcha