|
مستند / شناسه : 60675 / تاریخ انتشار : 1395/8/15 17:48
 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

 •  زندگی در روستای موییل

  زندگی در روستای موییل

زندگی در روستای موییل

IIPA /روستایی موییل با 500 خانوار و جمعیتی نزدیک به 2000 نفر در 15 کیلومتری مشکین شهر ،این روستا به آب گرم های جوشانش  در دامنه سبلان معروف است./عکس:علی محمدی

captcha