|
مستند / شناسه : 60680 / تاریخ انتشار : 1395/8/15 19:26
 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

 •  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

  آسمان خرمشهر همیشه ابری نیست

زندگی در خرمشهر

IIPA /

مردم خرمشهر، شهری که نماد پیروزی در جنگ هشت ساله شد، همچنان با مشکلات پس از جنگ دست به گریبان هستند؛ خانه‌های مخروبه و به جا مانده از جنگ که مردمانی در آن همچنان ساکن هستند، نبود زیرساخت‌های شهری، فقدان آب شرب مناسب با وجود وعده‌‌هایی که دولت نهم و دهم داد و از همه مهم‌تر بیکاری جوانان همه و همه نشان از این دارد که خرمشهر بیش از پیش نیاز به توجه مسئولان دارد./عکس:سجاد صفری
 

captcha