|
ورزشی / شناسه : 60733 / تاریخ انتشار : 1395/9/30 19:45
 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

 •  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

  دیدار دو تیم نفت تهران واستقلال تهران

دیدار دو تیم نفت تهران و استقلال تهران

IIPA /دیدار تیم‌های استقلال و نفت تهران در وقت‌های اضافه با پیروزی 3 بر 2 تیم دایی خاتمه یافت و نفت به مرحله نیمه نهایی صعود کرد./عکس نعیم احمدی

captcha