|
ورزشی / شناسه : 60848 / تاریخ انتشار : 1395/12/15 20:16
 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

 •  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

  دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس

IIPA /دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس از هفته بیست‌وسوم لیگ برتردر ورزشگاه تختی تهران آغاز شد که این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت. /عکس:نعیم احمدی

captcha