|
خبری / شناسه : 60897 / تاریخ انتشار : 1396/2/12 15:08
 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

 •  جشن های خانه تئاتر

  جشن های خانه تئاتر

جشن های خانه تئاتر

IIPA /جشن های خانه تئاتر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی تئاتر با نمایش های خیابانی،نقالی،شاهنامه خوانی  در محوطه خانه هنرمندان پیگیری شد.عکس/ رضا معطریان

captcha