|
ورزشی / شناسه : 60951 / تاریخ انتشار : 1396/3/21 21:45
 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

 •  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

  دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

دیدار تیم‌های والیبال ایران و آرژانتین - لیگ جهانی والیبال

IIPA /دیدار تیم های والیبال ایران و آرژانتین از سری مسابقات لیگ جهانی والیبال ، یکشنبه ۲۱ خرداد در استادیوم آزادی برگزار شد . این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ایران به پایان رسید./عکس:نعیم احمدی

captcha