|
ورزشی / شناسه : 60992 / تاریخ انتشار : 1396/5/8 19:27
 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

 •  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

  درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

درگیری در حاشیه تمرین پرسپولیس

IIPA /تمرین بازیکنان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی با درگیری هواداران این تیم عصر امروز یکشنبه برگزار شد .عکاس:نعیم احمدی 

captcha