|
مستند / شناسه : 61102 / تاریخ انتشار : 1396/9/20 09:56
 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

 •  روستای «چُل ریز» لرستان

  روستای «چُل ریز» لرستان

روستای «چُل ریز» لرستان

IIPA /«چُل» در زبان لری به نوعی از کوه می‌گویند. «چُل‌ریز» یعنی جایی که کوه ریزش دارد. زندگی برای اهالی «چُل‌ریز» مثل اسم روستایشان است؛ در معرض ریزش مدام.خانه‌های گِلی در دامنه کوه علم شده‌اند؛ جایی که سنگ‌هایی به قطر چند ده متر تا پشت خانه‌ها فرود آمده‌اند و حجم‌شان بیشتر از خودِ خانه‌هاست./عکس:علی محمدی

captcha