|
مستند / شناسه : 61104 / تاریخ انتشار : 1396/9/25 09:58
 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

 •  کلوت های کویر شهداد کرمان

  کلوت های کویر شهداد کرمان

کلوت های کویر شهداد کرمان

کلوت‌های تنها
تنها خاک است و خورشید. گاه هم بادی می‌وزد  و خاکی برمی خیزد. سکوت همه جا را فرا گرفته و حتی می توان صدای آرامی را از چندین متر دورتر بشنوی. گویی همه چیز در زمان منجمد شده. اینجا کویر لوت ایران است، جایی که وقتی پنجه خورشید از پشت ابرها بیرون میزند تلالوی نورش، فضایی مسحور کننده به کویر می‌دهد که باید نشست، سکوت کرد و اندیشید.
می‌گویند میلیون‌ها میلیون سال پیش وقتی که همه کره زمین را آب فرا گرفته بوده، اینجا از عمیق‌ترین بخش‌های اقیانوس بوده که حالا پس از این همه سال یک شگفتی طبیعی را برای ما به جا گذاشته‌اند. جایی که پست‌ترین و بلندترین بخش زمین در کویر لوت ایران کنار هم قرار گرفته است. حالا هم اگر خوش‌شانس باشید می‌توانید فسیل‌های دریایی را در این کویر پهناور پیدا کنید.
کلوت‌های ایران که در مجموعه کویر لوت قرار گرفته‌اند در فهرست آثار جهانی یونسکو نیز جای دارند. سالانه هزاران نفر به میانه کویر می‌آیند تا این کلوت‌ها را که کوه‌هایی عظیم و خاکی هستند در دل بیابان، از نزدیک ببینند. کلوت‌ها یادگارهای زمین‌شناسی از میلیون‌ها سال پیش هستند، زمانی که هنوز انسان و حیوانی وجود نداشت. حالا باید به این پیرهای دوست داشتنی احترام گذاشت و آنها را برای آیندگان حفظ کرد.
کویر لوت که در سه استان کرمان، خراسان جنوبی و سبستان و بلوچستان قرار دارد، غیر از کلوت‌ها شگفتی‌های دیگری دارد، گرم‌ترین نقطه جهان به نام گندم بریان، رود شور و همین‌طور آب معدنی برای درمان از دیگر خواصی است که سبب شده لوت ایران جهانی شود.

captcha