|
ورزشی / شناسه : 61157 / تاریخ انتشار : 1396/11/24 19:36
 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

 •  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

  دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

دیدار تیم پرسپولیس با نسف قارشی ازبکستان

IIPA /در ادامه رقابتهای هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و از ساعت ۱۷:۱۵ امروز سه شنبه تیم پرسپولیس به مصاف نسف قارشی ازبکستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید./عکس نعیم احمدی

captcha