|
ورزشی / شناسه : 71398 / تاریخ انتشار : 1397/9/4 17:35
 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

  دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

دیدار فوتبال پرسپولیس و تراکتور سازی

IIPA /درهفته سیزدهم لیگ برتر تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به کار خود پایان دادند. 

captcha