|
مستند / شناسه : 71432 / تاریخ انتشار : 1397/10/11 17:22

تنها نمی گذارند.

IIPA /ایران یکی از کشورهای است که ازداواج فامیلی در آن مرسوم است  .که این ازدواج ها با رعایت نکردن مسایل پزشکی گاه صدمات جبران ناپذیری  به  زوج ها می رساند و باعث میشود فرزندان این زوج های فامیلی  دچار معلولیت های جسمی و ذهنی شوند ازدواج‌های فامیلی در مناطق شمالی کشور بخصوص  در روستا ها و شهرهای استان اردبیل رواج پیدا کرده است . این گزارش زندگی بعضی از والدین افراد دارای معلولیت  را در روستا های اردبیل را نشان میدهد که در شرایط سخت فرزندان خود را تنها نمی گذارند.

captcha