|
مستند / شناسه : 81557 / تاریخ انتشار : 1398/3/28 16:45
 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

 •  شهرک آوارگان

  شهرک آوارگان

شهرک آوارگان

IIPAشهرک شهید رجایی در شهر کرمانشاه، به محله ی آوارگان معروف است. اینجا محل زندگی مردمانی است که در ابتدای جنگ ایران و عراق، خانه و زندگی خود را از دست دادند ، آواره شدند و عموما از خانواده های شهدا هستند. در سالهای ابتدایی جنگ، بنیاد امور مهاجرین جنگ، با دریافت مبلغی از خانواده های جنگ زده، آنها را در این محله اسکان داد. امروزه با گذشت بیش از سی سال از جنگ تحمیلی، شرایط این محله و مردمانش خوب نیست. علاوه بر اوضاع  بد اقتصادی این خانوارها ، وضعیت نا به سامان ساختمانها و فرسودگی آنها، مشکلات را دو چندان کرده است. سقف های ترک خورده، راهروهای روبه تخریب و دیوارهایی پر از حفره، زندگی در این محله را سخت تر کرده است. عدم وجود امکانات و فضای سبز باعث شده مردم  برای گذران وقت، در کوچه ها دور هم جمع شوند. کودکان در روزهای تاریک این محله چشم به آینده ای روشن دارند تا شاید روزی ترس بازی زیر دیوارهای در حال  فروریختن را نداشته باشند.

captcha