|
خبری / شناسه : 81613 / تاریخ انتشار : 1398/6/19 01:48
 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

 •  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

  مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

مراسم «چهل منبر» - لاهیجان

IIPA /چهل منبر در لاهیجان، جلوه‌ای خاص از آیین های سوگواری دهه اول محرم و آمیزه ای از مذهب و سنت است. این مراسم آیینی است که سالیان سال و به نقلی از دوران صفویه، هر سال پیش از شفق تاسوعای حسینی با شور و حالی معنوی در لاهیجان برگزار می‌شود. این مراسم مخصوص شهروندان لاهیجانی است که با استقبال ویژه مردم بعد از اذان مغرب درکوچه پس کوچه‌های قدیمی این شهر اجرا می‌شود و در سال‌های اخیر مردم استان برای اجرای این مراسم آیینی به این شهرستان می‌روند./عکس : علی محمدی

captcha