|
ورزشی / شناسه : 81632 / تاریخ انتشار : 1398/7/5 14:53
 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

  دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

دیدار پرسپولیس و سپاهان اصفهان

IIPA /تیم های پرسپولیس و سپاهان اصفهاندر ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

captcha