|
مستند / شناسه : 81640 / تاریخ انتشار : 1398/7/14 16:27
 • محل خودسوزی ثریا، ثریا در یازده ساگی با همسرش که دوازده سال داشت ازدواج کرده بود. طبق گفته بستگان آنان چندین سال با هم مشاجره داشتند و در نهایت ثریا سال گذشته پس از مشاجره شدید با شوهرش ، در این اتاق خودسوزی کرد.

  محل خودسوزی ثریا، ثریا در یازده ساگی با همسرش که دوازده سال داشت ازدواج کرده بود. طبق گفته بستگان آنان چندین سال با هم مشاجره داشتند و در نهایت ثریا سال گذشته پس از مشاجره شدید با شوهرش ، در این اتاق خودسوزی کرد.

 • دختر ثریا در آغوش عمه، بعد از خودسوزی ثریا، مادر بزرگ و عمه اش 4 فرزند آنها را نگهداری می کنند، پدر بچه ها، هزینه های زندگی آنها را نمی دهد و کودکان در خانواده ای فقیر بزرگ می شوند.

  دختر ثریا در آغوش عمه، بعد از خودسوزی ثریا، مادر بزرگ و عمه اش 4 فرزند آنها را نگهداری می کنند، پدر بچه ها، هزینه های زندگی آنها را نمی دهد و کودکان در خانواده ای فقیر بزرگ می شوند.

 • قبر مهناز، بنا بر گفته ساکنین محل ، مهناز سال گذشته به دلیل اتهام ناموسی دست به خود سوزی زد.

  قبر مهناز، بنا بر گفته ساکنین محل ، مهناز سال گذشته به دلیل اتهام ناموسی دست به خود سوزی زد.

 • قبر مهناز، بنا بر گفته ساکنین محل ، مهناز سال گذشته به دلیل اتهام ناموسی دست به خود سوزی زد.

  قبر مهناز، بنا بر گفته ساکنین محل ، مهناز سال گذشته به دلیل اتهام ناموسی دست به خود سوزی زد.

 • "گل بانو" عکس دخترش "کافی" را نشان می دهد، "کافی" در سن بیست سالگی پس از آنکه پدر و برادر شوهرش به شدت او را مضروب کردند ، خودسوزی کرد.

  "گل بانو" عکس دخترش "کافی" را نشان می دهد، "کافی" در سن بیست سالگی پس از آنکه پدر و برادر شوهرش به شدت او را مضروب کردند ، خودسوزی کرد.

 • "گل بانو" بر قبر دخترش "کافی" فاتحه می خواند.

  "گل بانو" بر قبر دخترش "کافی" فاتحه می خواند.

 • 
"کافی" در سن بیست سالگی پس از آنکه پدر و برادر شوهرش به شدت او را مضروب کردند ، خودسوزی کرد.

  "کافی" در سن بیست سالگی پس از آنکه پدر و برادر شوهرش به شدت او را مضروب کردند ، خودسوزی کرد.

 • "کوکد" دختر "کافی" که حدود یازده سال دارد با مادر بزرگش زندگی می کند. پدر خانواده پس از خودسوزی "کافی" ، "کوکد" را ترک کرده و حتی از دادن شناسنامه "کوکد" خودداری میکند. "کوکد" به همین از تحصیل محروم است و روزها را به چوپانی ، و اوردن آب و هیزم می گذراند.

  "کوکد" دختر "کافی" که حدود یازده سال دارد با مادر بزرگش زندگی می کند. پدر خانواده پس از خودسوزی "کافی" ، "کوکد" را ترک کرده و حتی از دادن شناسنامه "کوکد" خودداری میکند. "کوکد" به همین از تحصیل محروم است و روزها را به چوپانی ، و اوردن آب و هیزم می گذراند.

 • "کوکد" دختر "کافی" که حدود یازده سال دارد با مادر بزرگش زندگی می کند. پدر خانواده پس از خودسوزی کافی ، "کوکد" را ترک کرده و حتی از دادن شناسنامه "کوکد" خودداری میکند. "کوکد" به همین از تحصیل محروم است و روزها را به چوپانی ، و اوردن آب و هیزم می گذراند.

  "کوکد" دختر "کافی" که حدود یازده سال دارد با مادر بزرگش زندگی می کند. پدر خانواده پس از خودسوزی کافی ، "کوکد" را ترک کرده و حتی از دادن شناسنامه "کوکد" خودداری میکند. "کوکد" به همین از تحصیل محروم است و روزها را به چوپانی ، و اوردن آب و هیزم می گذراند.

 • عکس پوشیده "زیبا" بر دیوار، "زیبا" در 28 سالگی با دو بچه و در حالیکه باردار بود به دلیل مشاجره با شوهر خود را به آتش کشید. شوهرش به دلیل آنکه بچه هایش با دیدن عکس او بهانه مادر را می گیرند ، روی عکس مادر را پوشانده است.

  عکس پوشیده "زیبا" بر دیوار، "زیبا" در 28 سالگی با دو بچه و در حالیکه باردار بود به دلیل مشاجره با شوهر خود را به آتش کشید. شوهرش به دلیل آنکه بچه هایش با دیدن عکس او بهانه مادر را می گیرند ، روی عکس مادر را پوشانده است.

خودسوزی زنان در دیشموک

IIPA /این عکس ها روایتی از خودسوزی زنان در منطقه دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد است. بنا بر آمار غیر رسمی در نیمه نخست سال 98 بیش از یازده مورد خودسوزی زنان در این منطقه اتفاق افتاده است.زنانی که به دلایلی چون مشکلات اقتصادی، فقر فرهنگی، خشونت خانگی و ازدواج در سنین پایین دست به خودسوزی می زنند.

خود سوزی علاوه بر ازدست رفتن جان یک انسان و فروپاشی کانون خانواده تبعاتی همانند اختلافات طایفه ای ، بی سرپرستی کودکان و آسیب های روانی اطرافیان را در بر دارد.

captcha