|
مستند / شناسه : 81711 / تاریخ انتشار : 1398/9/25 13:10
 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

 •  روستای دولت آباد قم

  روستای دولت آباد قم

روستای دولت آباد قم

IIPA / روستای دولت آباد قم جزو معدود روستاهایی هست که هنوز بر گرداگردش دیوار و برج و بارو دارد، اهالی این روستا اکنون تعدادشان کمتر از 50 نفر هست و اکثرا از مردان و زنان سالخورده هستند.

captcha