|
ورزشی / شناسه : 81763 / تاریخ انتشار : 1398/11/20 15:12
 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

 •  نمایش خیابانی تئاتر فجر

  نمایش خیابانی تئاتر فجر

نمایش های خیابانی تئاتر فجر

IIPA /دردهمین روز از سی هشتمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجرنمایش های هم نفس به کارگردانی علیمحمد رادمنش، کاروان چوبی به کارگردانی مرتضی اسدی مرام و سرباز به کارگردانی پژمان شاهوردی در محوطه تئاتر شهر به روی صحنه رفت. 

captcha