|
ورزشی / شناسه : 81791 / تاریخ انتشار : 1398/12/14 15:14
 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

 •  ساعت پنج عصر

  ساعت پنج عصر

ساعت پنج عصر

IIPA / این عکس ها در  چهاردهم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد نود هشت در حد فاصل میدان ولیعصر تا خیابان زرتشت به ثبت رسیده است.خیابانی که در اسفند ماه هر سال شاهد حضور چشمگیر مردم در مراکز خرید و پاساژ های بود. اما ترس از کرونا این راسته پر رفت آمد تهرانی ها را به گذری آرام با کمترین جنب و جوش تبدیل کرده است. پاساژ ها خالی،سینماها تعطیل و رستوران ها بی مشتری هستند.

captcha