|
ورزشی / شناسه : 81896 / تاریخ انتشار : 1399/6/13 23:39
 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

 •  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

  فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

فینال جام حذفی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران

IIPA / تیم فوتبال تراکتورسازی با غلبه 3 بر 2 بر تیم استقلال تهران در ورزشگاه امام رضای مشهد، قهرمان جام حذفی شود.

captcha