|
مستند / شناسه : 81904 / تاریخ انتشار : 1399/6/24 14:58
 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

 •  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

  پیاده‌راهی برای سواره‌ها

پیاده‌راهی برای سواره‌ها

IIPA /بازارچه قوام الدوله یا شهید طرخانی واقع در میدان وحدت اسلامی و منطقه سنگلج، از قدیمی‌ترین محلات تهران است. قرار بود این بازارچه و محله بعد از سنگفرش شدن‌ به پیاده‌راه تبدیل شود اما نبود راه جایگزین، مانع این کار شد. هم اکنون اتوموبیل‌ها و موتورها در کنار عابران در این شاهراه باریک تردد می‌کنند. عکسهای نعیم احمدی

captcha