|
مستند / شناسه : 81905 / تاریخ انتشار : 1399/6/23 19:21
 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

 •  عابران بی دفاع در گذر نواب

  عابران بی دفاع در گذر نواب

عابران بی دفاع در گذر نواب

IIPA /ساعت ۳ بعد از ظهر یک روز عادی است اما در گذر پشت ساختمان‌های بلند و رنگ مرده مجاور با اتوبان نواب صفوی هیچ چیز عادی نیست. دو مرد، یکی جوان و دیگری مسن‌تر درست پشت ساختمان شهرداری داخل پارک محل، آتش برپا کرده‌اند. سیم آتش می‌زنند؛ پتو و چند بقچه سیاه مندرس را گوشه‌ای پرت کرده‌اند و با خیال راحت مشغول کار روزمره هستند.این بخشی از وضعیت گذرگاهان عابران پیاده محله نواب تهران است./عکس امیر رجبی 

گزارش مکتوب آن را در  اینجا بخوانید 
http://www.ion.ir/news/612183
captcha