|
مستند / شناسه : 81907 / تاریخ انتشار : 1399/6/26 14:03
 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

 •  گورستان ماشین‌ها

  گورستان ماشین‌ها

گورستان ماشین‌ها

IIPA /ماشین ها هم مثل آدم‌ها، عمری دارند؛ عمرشان که تمام می‌شود، باید در گوشه‌ای اسقاط شوند. البته ماشین‌های اسقاطی، قطعات خوبشان جدا می‌شود و آهن‌پاره‌هایشان گوشه‌ای انداخته می‌شود؛ آهن‌پاره‌هایی که شاید روزی به‌صورت قراضه فروخته و ذوب شوند تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.

پس از انتقال ازمیدان شوش، حالا چند سالی است که خاورشهر پاتوق اوراقچی‌هایی است که در یک چشم به هم زدنی اتومبیلی را به هزار قطعه تجزیه می‌کنند و محوطه گاراژهایشان گورستان انواع و اقسام ماشین های داخلی و خارجی است. / عکسهای امیر رجبی

captcha