|
خبری / شناسه : 81909 / تاریخ انتشار : 1399/6/30 12:59
 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

 •  کلاس اولی های سال کرونا

  کلاس اولی های سال کرونا

کلاس اولی های سال کرونا

IIPA / شوق حضور در مدرسه و جشن کلاس اولی ها خاطره ای فراموش نشدنی است که امسال با چاشنی دلواپسی های ابتلا به ویروس کرونا توام شده است. آموزش ها به سمت فضای مجازی سوق داده شد و دانش آموزان در بستر شبکه شاد به ادامه تحصیل خواهند پرداخت اما کلاس اولی ها که نخستین تجربه آموزشی را کسب خواهند کرد شرایط سخت تری را سپری می کنند. این در حالی است که هفته های نخست سال تحصیلی نیز برای کلاس اولی ها بصورت حضوری در گروه های کوچک تر برگزار می شود و دغدغه های رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نیز برای والدین وجود دارد. عکس: علی محمدی

captcha