|
خبری / شناسه : 81913 / تاریخ انتشار : 1399/7/13 14:38
 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

 •  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

  وضعیت قرمز کرونایی در تهران

وضعیت قرمز کرونایی در تهران

IIPA / با وجود تمام هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا و رسانه‌های جمعی برای مقابله با ویروس کووید ۱۹ همچنان شاهد عدم رعایت و پیشگیری برخی از شهروندان هستیم. رفتاری که وارد شدن به موج سوم کرونا، پر شدن ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و فوت میانگین یک نفر از هموطنانمان طی هر هشت دقیقه را در پی دارد بطوری که با رشید چشمگیر تعداد بیماران کرونایی نیازمند مراقبت های ویژه و تخت آی سی یو، دیگر هیچ تخت آی سی یو خالی در تهران وجود ندارد. عکس: علی محمدی

 

 

captcha