|
خبری / شناسه : 81932 / تاریخ انتشار : 1399/8/19 19:18
 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

 •  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

  مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک

IIPA / کمپ های متعددی برای ترک اعتیاد معتادان در کشور وجود دارد اما آنچه مرکز ترک اعتیاد مادرو کودک را از سایرین جدا کرده، این است که مبتلایان به مواد مخدر با اختیار و تمایل شخصی خود مرکز آمده و هر زمان که بخواهند، می‌توانند اقامتگاه را ترک کنند ، علاوه بر این  مادرانی که معتاد هستند، در صورتی که کسی را نداشته باشند که از فرزندانشان نگهداری کند، می توانند با فرزندان خود در این مرکز زندگی کنند.  این اقامتگاه دارای استانداردهای بالایی است و قرار است، به صورت یک مدل در استان‌های دیگر نیز آغاز به فعالیت کند. در این اقامتگاه ماهانه به صورت میانگین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر چه بزرگسال و چه کودک هزینه می‌شود. لازم به ذکر است، مهدکودکی هم در این مرکز برای نگهداری از کودکان تدارک دیده شده است.عکس: آرش خاموشی

captcha