|
خبری / شناسه : 81936 / تاریخ انتشار : 1399/8/25 15:08
 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

 •  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

  نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

نخستین زنان بدلکار سینمای ایران

IIPA / گروه بدلکاری خیبر نخستین گروه بدلکاری بانوان است که با حضور ۲۲ دختر بدلکار از سال ۹۷ شروع به فعالیت کرد. تا دو سال قبل برای اجرای صحنه های اکشن لباس زنانه به تن مردان بدلکار می‌کردند اما امروز این دختران با شجاعت و جسارتی بیشتر صحنه های بدلکاری را در سریال هاو فیلمهای سینمایی اجرا می‌کنند./عکس: آرش خاموشی

captcha