|
ورزشی / شناسه : 81939 / تاریخ انتشار : 1399/9/1 21:08
 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان

IIPA در دومین هفته لیگ برتر بیستم ، پرسپولیس با تک گل سیامک نعمتی موفق شد  تیم نفت آبادان را شکست دهد. 

 

 

captcha