|
ورزشی / شناسه : 81941 / تاریخ انتشار : 1399/9/5 18:58
 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

دیدار تیم های فوتبال استقلال وماشین سازی تبریز

IIPA / در هفته سوم لیگ برتر، استقلال با تک گل میلیچ موفق به شکست ماشین سازی تبریز شد.

captcha