|
ورزشی / شناسه : 81942 / تاریخ انتشار : 1399/9/10 23:16
 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو

IIPA /تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شهر خودروی خراسان در چارچوب دیداری از هفته چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با پیروزی ۳ بر صفر تیم پرسپولیس خاتمه یافت.

captcha