|
ورزشی / شناسه : 81954 / تاریخ انتشار : 1399/10/15 18:58
 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

دیدارتیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

IIPAدیدار استقلال و آلومینیوم اراک در رقابت های هفته دهم لیگ برتر بیستم فوتبال ایران با نتیجه دو بر صفر به نفع استقلالی ها به پایان رسید.

captcha