|
خبری / شناسه : 81961 / تاریخ انتشار : 1399/10/24 14:00
 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

 •  قطع برق در مناطقی از تهران

  قطع برق در مناطقی از تهران

قطعی برق در مناطقی از تهران

IIPA / به دلیل افزایش مصرف گاز و برق و ایجاد محدودیت در تامین سوخت نیروگاه ها ، سه شنبه شب، بخش هایی از شهر تهران با قطعی برق مواجه شد.

captcha