|
خبری / شناسه : 81962 / تاریخ انتشار : 1399/10/29 15:20
 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

 •  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

  مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی

IIPA / مراسم یادبود زنده یاد شیده لالمی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس جامعه روزنامه همشهری با حضور خانواده و همکارانش بر سر مزار وی در بهشت زهرا برگزار شد.

captcha