|
ورزشی / شناسه : 81963 / تاریخ انتشار : 1399/10/29 19:14
 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

 •  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

  دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان

IIPA /تیم فوتبال پرسپولیس با برتری دو بر یک برابر قولاد خوزستان سومین پیروزی خود در لیگ برتر را به دست آورد. / عکاس: نعیم احمدی

captcha