|
ورزشی / شناسه : 81965 / تاریخ انتشار : 1399/11/3 15:23
 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

 •  نمایش یاماها

  نمایش یاماها

نمایش یاماها

IIPA /نمایش یا ماها به کارگردانی کهبد تاراج و با بازی مرجان قمری،لبخند بدیعی و مازیار سیدی در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت. 

captcha