|
خبری / شناسه : 81968 / تاریخ انتشار : 1399/11/8 15:34
 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

 •  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

  نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر

IIPA / نشست خبری سی و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر و رونمایی از پوستر جشنواره پیش از ظهر امروز در تالار رودکی برگزار شد.

captcha