|
ورزشی / شناسه : 81970 / تاریخ انتشار : 1399/11/11 19:40
 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

IIPA / تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر از ساعت 16:55 در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ماشین سازی تبریز رفت که  مسابقه با نتیجه 2 بر یک  به سود پرسپولیس به پایان رسید. عکاس: نعیم احمدی

captcha