|
خبری / شناسه : 81981 / تاریخ انتشار : 1399/11/20 17:35
 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

 •  تست تشخیص کرونا

  تست تشخیص کرونا

تست تشخیص کرونا

IIPA / به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در پایگاه های سلامت ، تست تشخیص PCR (آزمایش مولکولی) با تشخیص پزشک به صورت رایگان انجام می شود . آمار مراجعین در هفته جاری افزایش قابل توجهی داشته است. 

captcha