|
خبری / شناسه : 81989 / تاریخ انتشار : 1399/12/13 13:36
 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

 •  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

  اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

اجرای نمایش توسط قربانیان اسید پاشی

IIPA / نمایش «قصاص هنگام جنایت» به کارگردانی جواد رحیمی توسط تعدادی از قربانیان اسید پاشی در تالار نمایش مهرگان به روی صحنه رفت .

captcha