|
خبری / شناسه : 91993 / تاریخ انتشار : 1399/12/26 13:22
 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

 •  دستفروشی زیر سایه کرونا

  دستفروشی زیر سایه کرونا

دستفروشی زیر سایه کرونا

IIPA / با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و شیوع گسترده ویروس کرونا و توصیه‌ها و هشدار‌های پزشکان و کارشناسان و تاکید بر ماندن در خانه، اما همچنان مردم بی توجه به این هشدارها، در میادین تهران مشغول خرید عید هستند. عکس:علی محمدی

captcha